رشته ها در مقطع فوق لیسانس

رشته های زیر به زبان انگلیسی تدریس میشوند.

 • Technische Universitat Munchen
  • پذیرش ترم زمستان
  • 4 ترم
  • ددلاین 1 ژانویه تا 31 می
  • شهریه : 0
  • توفل : 88
  • آیلتس : 6.5
  • هزینه زندگی : ماهی 700 یورو
  • رشته لیسانس :Agricultural Sciences, Horticultural Sciences, Life Sciences Biology or
  • Molecular Biotechnology, or it should be from a comparable study programme