دکتری مهندسی کامپیوتر

 • Auburn University
  • #104
  • 84% ug
 • University of Alabama at Birmingham
  • #166
  • 92% ug
 • University of Arizona
 • University of California at Irvine
 • University of Southern California
 • Colorado State University
  • #166
  • 82% ug
 • University of Bridgeport
 • University of Georgia
  • #50
  • 54% ug
 • University of Illinois at Chicago
 • University of Iowa
 • Kansas State University
 • The George Washington University
  • #70
  • 41% ug
 • Boston University
 • University of Miami
 • University at Buffalo SUNY
  • #66
  • 57% ug
 • Binghamton University
  • #79
  • 40% ug
 • Cornell University
  • #17
  • 12% ug
 • The Ohio State University
  • #54
  • 48% ug
 • University of Oklahoma
  • #132
  • 74 ug
 • University of Tennessee Knoxville

 

 • University of North Texas
  • #280
  • 70% ug
 • Brigham Young University
 • University of Virginia
  • #28
  • 27% ug

فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر

 • University of Alabama
  • #153
  • 53% ug
 • University of Alabama Huntsville
  • #263
  • 82% ug
 • Auburn University
  • #104
  • 84% ug
 • University of Arizona
  • #117
  • 83% ug
 • Northern Arizona University
  • #293-381
  • 81% ug
 • Atlantis University
  • #1961
  • 100% ug
 • Arizona State University
  • #117
  • 84% ug
 • University of Arkansas*
  • #153
  • ترمی 10500 دلار
 • UC Irvine
  • #36
  • 36% ug
 • USC
  • #22
  • 16% ug
 • California State University Fresno
  • #211
  • 60% ug
 • International Technological University
 • UC Santa Barbara
  • #34
  • 32% ug
 • CSULB
  • #20 w
  • 24% ug
 • SJSU
  • #24 w
  • 70% ug
 • CSU Chico
  • #27 w
  • 68% ug
 • CSUF
  • #17 w
  • 46%
 • UCLA
  • #20
  • 16% ug
 • CSU Northridge
  • #49 w
  • 58%
 • Sonoma State University
  • #37 w
  • 82% ug
 • UC Davis
  • #39
  • 43% ug
 • Santa Clara University
  • #54
  • 54%
 • Colorado State University
 • University of Denver
 • University of Bridgeport
 • University of Connecticut
 • University of Delaware
 • University of Miami
 • INTO University of South Florida
 • Miami University
 • Florida Atlantic University
 • Florida Institute of Technology
 • USF
 • Embry-riddle Aeronautical University
 • University of Central Florida
 • University of Florida
 • Florida International University
 • University of Georgia
 • Georgia Institute of Technology
 • Mercer University
 • University of Idaho
 • Boise State University
  • #290-380
  • ترمی 13000 دلار
 • University of Illinois at Chicago
 • Northwestern University
 • Illinois Institute of Technology
 • Southern Illinois University
 • University of Illinois at Urbana Champaign
 • University of Iowa
 • Indiana University
 • Purdue University Northwest
 • Kansas State University
 • University of Kansas
 • Wichita State University
 • University of Louisiana at Lafayette
 • Maine University
 • The George Washington University
  • #70
  • 41%
 • University of Maryland Baltimore County
  • #166
  • 60% ug
 • University of Maryland
  • #64
  • 44%
 • Boston University
 • University of Massachusetts
 • U of M Amherst
 • Worcester Polytechnic Institute
 • Western Michigan University
 • University of Michigan-Dearborn
 • Lawrence Technological University
 • University of Michigan
 • Michigan State University
 • Jackson State University
 • Mississippi State University
 • Saint Louis University
 • University of Missouri-Columbia
 • Washington University in St. Louis
 • FDU
 • Rowan
 • New Jersey Institute of Technology
 • Rutgers University
 • University at Buffalo SUNY
 • Binghamton University
 • Cornell Unievrsity
 • Rochester Institute of Technology
 • Manhattan College
 • CUNY
 • Syracuse University
 • New York University
 • University of Massachusetts Dartmouth
 • Duke University
  • #10
 • Tennessee State University
  • #293-381
 • North Carolina State University
  • #84
 • University of Nevada
  • #240
 • University of New Mexico
  • #218
  • ترمی 9500 دلار
 • New Mexico State University*
  • #263
  • 8850 دلار
  • ostw
 • The Ohio State University
  • #54
 • University of Cincinnati
  • #139
 • Youngstown State University
  • #117-153 midwest
 • Wright State University
  • #293-381
 • Utah State University
  • #254
 • Case Western Reserve University
  • #40
 • University of Oklahoma
  • #132
  • ترمی 15000 دلار
 • University of Central Oklahoma
  • CS گرایش Software Engineering
  • #62 west
 • Oregon State University
  • #139
  • ترمی 9370 دلار
 • Drexel University
  • #97
 • University of Pittsburgh
  • #57
 • Clemson University
  • #70
 • University of Tennessee Knoxville
  • #104
 • University of Memphis
  • #272
 • University of North Texas
 • UTs Arlington
  • #107
  • 72% ug
 • UH Clear Lake
  • #43 w
  • 72% ug
  • شهریه سالانه 18،337 $
 • St. Mary’s University
  • #10 w
  • 80% ug
 • Missouri University of Science and Technology
  • #179
  • 84% ug
 • UT San Antonio
  • #293-381
  • 80% ug
 • Texas A&M
  • #70
  • 70% ug
 • UH
  • #185
  • 61% ug
 • UT Dallas
  • #147
  • 76% ug
 • UT El Paso
  • #293-381
  • 100% ug
 • Rice University
  • #17
  • 16% ug
 • UT Austin
  • #48
  • 36% ug
  • ترمی 9000 دلار
 • Brigham Young University
  • #77
  • 57% ug
 • University of Utah
  • #104
  • 66% ug
 • University of Virginia
  • #28
  • 27% ug
 • George Mason University
 • Virginia Tech
  • #74
  • 70%
  • امکان فاند بسیار سخت
 • Washington State University
  • #166
  • ug 73%
  • پارسال دانشجوی ایرانی قبول نمیکرد!!!