• قرارداد مشاوره ویزای توریستی فرانسه
 • این قرارداد به موجب اصل آزادی قراردادها و ماده 10 قانون مدنی، میان طرفین زیر منعقد گردید
  ماده یک :طرفین قرارداد
  طرف اول: متقاضی مشاوره با مشخصات زیر:

 • طرف دوم : موسسه حقوقی و وکالت دادآفرینان خزر با مشخصات زیر :
  شماره ثبت : 19452 و شناسه ملی 10103132587
  به مدیریت عاملی : رامتین خیری
  نام پدر : ابوذر
  به نشانی پست الکترونیک : Info@easyemigrate.ir
  به نشانی : تهران، خیابان مقدس اردبیلی ، خیابان ب، پلاک ۲۲، واحد ۱

  ماده دو :موضوع قرارداد
  موضوع قرارداد: انجام امور مشاوره و تسهیلات جهت اخذ ویزای توریستی فرانسه

  مفاد و مندرجات:

  1- طرف اول با اطلاعات و آگاهی کامل، طرف دوم را به عنوان نماینده و مشاور کاری خود معرفی نموده و پیگیری و انجام امورات مربوطه را از طرف خود به طرف دوم واگذار مینماید و نیز طرف اول نسبت به ارائه وکالت کاری محضری به طرف دوم اقدام می نماید.

  2- طرف اول ملزم به فراهم آوری اسناد و مدارک مورد نیاز سفارت مربوطه طبق قوانین جاری سفارت به جهت اخذ مجوز می باشد . اصالت مدارک به عهده طرف اول می باشد

  3- طرف دوم ملزم به تکمیل و مرتب سازی و اخذ وقت از سفارت مربوطه به جهت مراجعه و انجام امور مصاحبه طرف اول میباشد و انجام کلیه امور بر طبق شرایط و ضوابط سفارت و کارفرمای مربوطه می باشد.

  4-طرف دوم بر طبق شرایط به روز سفارت ملزم به ارایه اطلاعات و آگاهی صحیح به طرف اول می باشد

  5- اخذ مجوز توسط در خواست کننده ( طرف اول) در شرایط عادی بر طبق عرف بین المللی تابع شرایط همان سفارت اعطا کننده ویزا میباشد

  6- حق الزحمه تعیین شده مورد توافق طرفین ، قابل پرداخت از جانب طرف اول به طرف دوم مبلغ ۱۵۰۰ یورو میباشد که مبلغ ۱۵۰۰ یورو از این مبلغ ضمن عقد قرارداد پرداخت گردید.

  7- باتوجه به اعلام طرف اول، زمان مراجعه به دفتر سفارت متعاقبا به طرف اول اعلام خواهد شد. که طرف دوم ملزم به اعلام 72 ساعت قبل از پرواز می باشد.

  8-هزینه و حواله کارمزد سفارت برعهده طرف اول و مطابق به دستورالعمل سفارت در زمان مراجعه میباشد . چک لیست مدارک مورد نیاز تحویل طرف اول گردید.

  9- در صورت عدم اخذ رویداد بر مبنای نامه ی ارسالی از سفارت که دلایل رد شدن در آن قید می گردد. در صورتیکه علت رد شدن متوجه طرف اول باشد. مقدار 30% از مبلغ پرداختی کسر و مابقی به طرف اول عودت میگردد. حق فسخ این قرارداد نیز از طرف اول سلب میگردد و در صورت درخواست فسخ در هر مرحله از کار و به هر دلیلی ، کل مبلغ پرداختی غیر قابل عودت می باشد و مابقی مبلغ قابل وصول میباشد.

  10- مدت این قرارداد تابع شرایط زمانی سفارت مربوطه جهت اعطای وقت مصاحبه میباشد.

  11-طرف اول ملزم به حضور در زمان و مکان مورد نیاز طرف دوم در راستای موضوع قرارداد و همکاری همه جانبه در زماهن های مورد نیاز میباشد.

  12-کلیه مکاتبات رسمی فی مابین از طریق آدرس پست های الکترونیکی فوق الذکر میباشد و تمامی نامه های الکنرونیکی در تمام مقاطع قرارداد به منزله ابلاغ کتبی به طرف اول بوده و نافذ میباشد.

  مبالغ جانبی در تعهد طرف اول : هزینه ترجمه مدارک هزینه صدور واچر و بلیط جهت پرونده

  هزینه دعوتنامه
 • امضاء رامتین خیری - وکیل پایه یک دادگستری