• توافق نامه مشاوره تحصیلی فرصت مطالعاتی در آمریکا
 • این قرارداد به موجب اصل آزادی قراردادها و ماده 10 قانون مدنی، میان طرفین زیر منعقد گردید ماده یک :طرفین قرارداد و اقامتگاه آن ها طرف اول: متقاضی مشاوره حقوقی با مشخصات زیر:
 • طرف دوم : موسسه حقوقی و وکالت دادآفرینان خزر با مشخصات زیر :

  شماره ثبت : 19452 و شناسه ملی 10104142587
  به مدیریت عاملی : رامتین خیری
  نام پدر : ابوذر
  به نشانی پست الکترونیک : Info@easyemigrate.ir
  به نشانی : تهران، خیابان مقدس اردبیلی ، خیابان ب، پلاک ۲۲، واحد ۱

  ماده دو :موضوع قرارداد
  موضوع این قرارداد عبارت است از ارائه مشاوره حقوقی در کلیه زمینه های حقوق بین الملل خصوصی به متقاضی و آشنا نمودن ایشان با قوانین و مقررات مربوط به اخذ فرصت مطالعاتی از دانشگاه های بین المللی در کشور آمریکا و ارائه مشاوره حقوقی در خصوص اخذ ویزای J1 با حق انتخاب وکیل رسمی مهاجرتی و عنداللزوم انعقاد قرارداد با وکلای سایر کشورها جهت انجام امور موکل، به شرح مبسوط در این قرارداد و قرارداد وکالت رسمی.

  ماده دو :مدت قرارداد
  تاریخ شروع این قرارداد روز امضا الکترونیکی قرارداد توسط طرف اول می باشد. تاریخ انقضای این قرارداد تا یکسال پس از امضای آن می باشد و در صورت تراضی طرفین امکان تمدید آن وجود دارد. بدیهی است که تمدید قرارداد باید با توافق رسمی و کتبی از سمت هر دو طرف قرارداد انجام شود.

  ماده سه :شرایط و تعهدات طرف دوم
  الف- مؤسسه (طرف دوم) مکلف به ارائه مشاوره های حقوقی لازم، کافی و شفاف، به صورت مکتوب و از طریق ایمیل ، یا پنل کاربری متقاضی در سایت یا از طریق شبکه های اجتماعی مانند واتس اپ به متقاضی، در امور مربوط به موضوع این قرارداد بوده و متعهد می گردد که کلیه فرم های مربوطه جهت ارائه به نهادها، سازمان ها، موسسات دولتی و خصوصی داخلی و یا خارجی را از طریق وکلای رسمی، به صورت کامل و دقیق، تکمیل نموده و در اختیار متقاضی قرار می دهد.

  ب- با توجه با لازم الاجرا بودن این قرارداد، طرف دوم موظف به اجرای کامل این قرارداد، با رعایت اصول صداقت، احترام متقابل و مصلحت متقاضی بوده و متعهد می گردد تا زمان تشکیل پرونده ی روادید متقاضی در سفارت، مبادرت به ارائه مشاوره حقوقی به ایشان بنماید. لازم به ذکر است تشکیل پرونده متقاضی در سفارت بعد از مصاحبه یا ارسال مدارک وی به صورت کامل به سفارت انجام می شود.

  ج- در صورت رد درخواست ویزای متقاضی طرف دوم در صورت مساعد بودن شرایط دانشجو و تایید دانشگاه مقصد پذیرش تحصیلی طرف اول را به ترم بعد موق می نماید و بدون دریافت حق الزحمه اقدام به ارسال مجدد پرونده به سفارت می نماید. لازم به ذکر است که تمامی هزینه های جانبی سفارت یا دانشگاه در این مرحله به عهده طرف اول می باشد.

  د- با عنایت به اینکه اعطا و یا عدم اعطای انواع روادید از جمله امور و اعمال حاکمیتی کشورها بوده و صدور پذیرش تحصیلی، نیز از جمله اختیارات دانشگاه ها، کالج ها و مدارس خارجی محسوب می شود، بنابراین طرف دومهیچ تعهدی نسبت به نتیجه ی اقدامات طرف اول در مراجع، نهادها، سازمان ها و.... برای اخذ انواع روادید، اخذ پذیرش در دانشگاه های اقدام شده ، اقامت دائم و موقّت، و امثالهم ندارد.

  ه- تعهدات طرف دوم، تعهد به وسیله می باشد و طرف دوم متعهد میشود تمام اقدامات لازم را برای حصول نتیجه انجام دهد. مؤسسه در راستای انجام تعهدات موضوع این قرارداد، چه از طریق وکلای مؤسسه و یا از طریق انعقاد قرارداد با وکلای سایر کشورها و یا نمایندگان دانشگاه ها، تمام تلاش خود را به کار می گیرد.

  و- طرف دوم مسئولیتی در خصوص اتلاف زمان و هزینه های متقاضی ندارد، لیکن مسئولیت مؤسسه در مورد استرداد مبالغ پرداختی از سوی طرف اول به عنوان حق الزحمه و حق الوکاله این قرارداد، مطابق با توافقات تصریح شده در این قرارداد می باشد.

  ز- طرف دوم ملزم به رعایت مصلحت و غبطه ی طرف اول بوده و موظف به اتخاذ تصمیم سریع و مؤثر در جهت حفظ منافع و مصلحت ایشان می باشد.

  ح- طرف دوم در خصوص وصول کلیه مدارک دریافتی از طرف اول، موظف به ارائه رسید کتبی می باشد. همچنین طرف دوم در خصوص مبالغی که به صورت نقدی از طرف اول دریافت می نماید، ملزم به ارائه ی رسید کتبی به طرف اول می باشد.

  تبصره : طرف دوم با بررسی شرایط و تایید امکان پذیر بودن دریافت پذیرش تحصیلی برای دانشجو در دوره بعدی سال تحصیلی می تواند اقدام به اخذ پذیرش مجدد برای دانشجو بدون دریافت حق الزحمه نماید. تشخیص و بررسی امکان پذیر بودن این امر به عهده طرف دوم می باشد.

  ط- طرف دوم میتواند در بیشتر از یک دانشگاه ،کالج یا مدرسه اقدام به اخذ پذیرش برای طرف اول نماید. هرچند طر ف دوم مسئولیتی در مورد اخذ پذیرش تحصیلی در تمام این موسسات آموزشی ندارد و تایید یا رد پذیرش به عهده موسسه آموزشی اقدام شده می باشد.

  ماده چهارم : شرایط و تعهدات طرف اول (متقاضی)
  الف- در صورت عدم ارائه مدارک مورد نیاز یا ارائه مدارک به صورت ناقص و یا ارائه مدارک خارج از مهلت های اعلام شده از سوی مؤسسه، تعهدات طرف دوم ساقط گردیده و ایشان هیچ گونه مسئولیتی نسبت به طرف اول نخواهد داشت. هرگونه ادعایی در خصوص تحویل مدارک و مستندات به مؤسسه، صرفاً با ارائه رسید پذیرفته خواهد بود.

  ب- طرف اول صحّت و اصالت مدارک را تأیید می نماید و اعلام می دارد که مدارکی را که به رؤیت نماینده ی مؤسسه رسانده معتبر بوده و متعهد می گردد مدارکی را که پس از انعقاد این قرارداد به مؤسسه ارائه می نماید، دارای اعتبار خواهند بود. علی هذا در هر صورت مسئولیت عدم اصالت و یا عدم صحّت اسناد و مدارک ارائه شده، صرفاً بر عهده ی طرف اول (متقاضی) می باشد و مؤسسه هیچ گونه مسئولیتی اعم از حقوقی و کیفری در این خصوص نخواهد داشت.

  ج- متقاضی مکلف به اعطای وکالت رسمی و محضری، مطابق با فرم و محتویات موجود در مؤسسه، به طرف دوم می باشد. طرف اول متعهد گردید که ظرف 3 روز کاری پس از امضای این قرارداد، با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی، مبادرت به اعطای وکالت رسمی به طرف دوم می نماید.

  د- مسئولیت اقدامات طرف اول در صورت عدم اطلاع به طرف دوم و یا انجام اقدامات بدون هماهنگی و بدون اخذ مشاوره ی کتبی از سوی طرف دوم، مانند تکمیل فرم ها، مراجعه به مراجع، محاکم، سازمان ها، سفارت خانه ها، کنسولگری ها و...، بر عهده ی طرف اول بوده و در این خصوص طرف دوم مسئولیتی نخواهد داشت.

  ه- بدیهی است پرداخت هزینه های دولتی ،هزینه های مربوط به پست، ترجمه ی مدارک، حواله ی پول، حواله ی شهریه دانشگاه ها، کالج و مدارس خارجی، هزینه های سفارت و کنسولگری ها و اداره مهاجرت، رفت و آمد و بلیط هواپیما، هزینه فراهم نمودن مدارک و مستندات و نظایر آن ها، صرفاً بر عهده ی طرف اول (متقاضی) بوده و طرف دوم در خصوص این موارد هیچ گونه مسئولیتی ندارد. صرف نظر از نتیجه، عموماً غیر قابل استرداد می باشند، مگر این که استرداد آن ها صراحتاً (به صورت کتبی) از سوی طرف دوم اعلام گردد و یا طرف دوم به صورت مکتوب و صریح، استرداد آن ها را (در صورت عدم صدور روادید) تضمین نماید.

  تبصره- چنانچه در اثر عدم پرداخت به موقع این وجوه از سوی طرف اول، پس از اعلام کتبی مؤسسه، خسارتی متوجه متقاضی گردد، ایشان شخصاً مسئول خسارات وارده می باشد.

  ح- طرف اول ملزم به اخذ رسید کتبی از طرف دوم در مورد مبالغ پرداختی به مؤسسه ، می باشد. بدیهی است هرگونه ادعایی در خصوص پرداخت هرگونه وجه، صرفاً با ارائه رسید، معتبر خواهد بود. ادعای واریز وجه به حساب مؤسسه و یا حساب معرفی شده از سوی مؤسسه، بدون ارائه ی مستند و دلیل قانونی، اثر حقوقی نداشته و قابلیت استماع ندارد.

  ط- با عنایت به اینکه متقاضیان اخذ روادید، برای اثبات داشتن تمکن مالی، اصولاً مبالغی را در حساب بانکی خویش قرار می دهند، بنابراین نظر به احتمالی بودن صدور ویزا، صرف نظر از صدور و یا عدم صدور آن، هیچ گونه ادعایی در خصوص اتلاف زمان، خسارات، منافع ممکن الحصول و عدم النفع و از دست دادن سود بانکی و... پذیرفته نخواهد بود.

  ماده پنجم : مبلغ قراداد و نحوه پرداخت آن
  الف- مطابق با توافق و تراضی طرفین، مبلغ کل این قرارداد ۵۰۰۰ دلار امریکا می باشد. که در سه مرحله به مؤسسه پرداخت می گردد.

  ب- مرحله اول: حق الزحمه ی مرحله ی اول، به مبلغ ۲۰۰۰ دلار آمریکا تعیین گردید که متقاضی موظف است تا 3 روز پس از عقد قرارداد پرداخت نماید و چنانچه پرداخت ننماید قرارداد کان لم یکن تلقی خواهد شد.

  ج- مرحله دوم: مبلغ ۱۰۰۰ دلار آمریکا که متقاضی موظف است تا 7 روز پس از صدور اولین پذیرش پرداخت نماید، جهت مشخص شدن وقت سفارت، از سوی طرف اول به مؤسسه پرداخت می گردد.

  د- مرحله سوم : پس از دریافت نتیجه مثبت از سفارت بابت ویزا متقاضی باید مبلغ ۱۰۰۰ دلار آمریکا ظرف مدت 5 روز به طرف دوم پرداخت گردد.

  تبصره 1- پس از دریافت بورسیه تحصیلی / حقوق ثابت 10 درصد از حقوق سالیانه دانشجو بعد از تایید بورسیه از سمت دانشگاه باید از سوی طرف اول به طرف دوم پرداخت گردد.

  تبصره 2- عدم صدور روادید: چنانچه هر یک از طرفین، تعهدات و الزامات مندرج در این قرارداد را انجام داده، لیکن طرف اول موفق به اخذ روادید نگردد، مؤسسه هیچ مبلغی از مبالغ پرداختی را به ایشان مسترد نمی نماید.

  تبصره 3- عدم دریافت نامه پذیرش : چنانچه پس از اقدام موسسه برای اخذ پذیرش ، تمامی پذیرش های تحصیلی طرف اول رد شود ، مؤسسه با تعیین وقت و اعلام آن به طرف اول، اقدام به تشکیل جلسه نموده و پس از دریافت برگه اعلام کتبی فسخ و تنظیم صورتجلسه، ظرف یک هفته از تنظیم صورتجلسه، ۳۰ درصد از وجه پرداخت شده توسط طرف اول را کسر کرده و مابقی وجه را به حساب بانکی اعلام شده از سوی طرف اول می نماید.

  تبصره ۴- بدیهی است عودت وجه قرارداد شامل نوسانات ارزی نبوده و ملاک عودت وجه واحد پول دریافتی خواهد بود.

  ماده ششم : شرایط و تعهدات کلّی و مشترک
  الف- طرف اول متعهد است امور اداری مربوط به موضوع این قرارداد، مانند ترجمه مدارک، دریافت گواهی ها و حواله ی شهریه دانشگاه، کالج و یا مدارس و... را شخصاً انجام دهد. مگر این که توافقی برخلاف این موضوع، میان طرفین حاصل شود.

  ب- در صورتی که طرف اول مدارک خود را جهت ترجمه ی رسمی به کارمندان مؤسسه بسپارد، پس از تحویل مدارک به هر یک از دارالترجمه های رسمی، مؤسسه مسئولیتی که خصوص نحوه ی ترجمه و اشکالات و نواقص احتمالی آن نخواهد داشت.

  ج- در صورت تخلف طرف اول نسبت به ارائه مدارک مورد نیاز در مهلت های مقرّر و عدم پرداخت هزینه ها، طرف دوم حق فسخ این قرارداد را خواهد داشت.

  د- مدارک مورد نیاز عبارتند از مدارکی که طرف دوم در آتیه از طریق پست الکترونیکی مذکور در این قرارداد به طرف اول اعلام و ابلاغ می نماید.

  ه- بدیهی است هیچگونه خدماتی در خصوص پناهندگی و خدماتی که بر خلاف مصلحت جمهوری اسلامی ایران باشد، ارائه نخواهد گردید.

  ماده هفتم : طریقه مکاتبات طرف اول و دوم
  ابلاغ اوراق کلیه ابلاغ ها از طریق ایمیل طرف اول (پست الکترونیکی) یا بارگذاری در پنل کاربری در سایت www.easyemigrate.ir به عمل می آید، ایمیل طرف اول جهت ابلاغ، همان ایمیل مذکور در بند یک ماده یک این قرارداد و ایمیل طرف دوم جهت ابلاغ، می باشد. تمامی مکاتبات و ابلاغیه ها از طریق ارسال ایمیل یا پنل کاربری، برای طرفین قابلیت استناد خواهد داشت.

  ماده هشتم : موارد خاتمه دهنده قرارداد
  الف- موارد خاتمه دهنده ی این قرارداد عبارتند از:
  1. توافق و تراضی طرفین
  2. انقضای مهلت این قرارداد
  3. فسخ و اعلام آن به طرف مقابل

  ب- در صورتی که طرف اول به هر علّتی اعم از قانونی، قراردادی و یا به دلایل شخصی، مبادرت به فسخ قرارداد نماید، به منظور رعایت نظم و تسریع در امور، موارد زیر مجری خواهد بود:
  1. طرف اول ابتدائاً می بایست از طریق پست الکترونیکی، مبادرت به اعلام فسخ این قرارداد و درخواست وقت حضوری در این خصوص بنماید. بدیهی است هرگونه ادعا و شکایتی اعم از حقوقی، کیفری و انتظامی، پس از واریز وجه به حساب بانکی طرف اول، مسموع نخواهد بود.
  در صورتی که طرف اول بعد از عقد قرارداد و قبل از ارسال مدارک به طرف دوم مبادرت به اعلام فسخ این قرارداد بنماید، 10 درصد از وجه پرداختی مرحله اول بابت حق الزحمه شرکت کسر شده و مابقی به طرف اول عودت داده میشود

  ماده نهم : حل و فصل اختلافات
  کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن، می تواند ابتدا از طریق صلح و سازش حل و فصل گردد، بنابراین هر یک از طرفین این قرارداد، می توانند یک نفر را تعیین و معرفی نموده تا افراد تعیین شده، اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد را بر اساس عدل و انصاف و از طریق تنظیم سازش نامه و یا صلح نامه، حل و در غیر این صورت، کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن، از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن، به داوری یک نفر داور مرضی الطرفین ارجاع می گردد که مطابق با قوانین موضوعه و مقررات جاریه و مفاد و روح این قرارداد، به صورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. کلیه ابلاغ ها از جمله ابلاغ تعیین داور، ابلاغ وقت جلسه داوری، ابلاغ رأی داوری و.... از طریق پست سفارشی دو قبضه به عمل می آید. ابلاغ به نشانی اعلامی هر یک از طرفین در این قرارداد، ملاک اعتبار می باشد. علی هذا در صورت تغییر آدرس، هر یک از طرفین این قرارداد مکلف می باشد تا نشانی صحیح (اقامتگاه جدید) خود را از طریق پست سفارشی دو قبضه به طرف دیگر و داور مرضی الطرفین (پس از تعیین شدن) اعلام نماید. شرط داوری حاضر، موافقت نامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقّی میشود و در هر حال لازم الاجراء است.

  ماده دهم : فورس ماژور
  طرفین این قرارداد، فورس ماژور (قوه قاهره) مانند جنگ، اعتصاب، تحریم، آتش سوزی، زلزله، تغییرات و اصلاحات در قوانین مهاجرتی کشورها و یا روابط سیاسی (مانند قطع روابط سیاسی و دیپلماتیک) ، همه گیری (اپیدمی) و.... را به عنوان عامل سقوط تعهدات مندرج در این قرارداد شناسایی نموده و پذیرفتند.

  ماده یازدهم : نسخ قرارداد
  طرفین، این عقد لازم را در یازده ماده و با رضایت باطن و صحت عقل و اراده، انشاء و امضاء نمودند. این قرارداد در دونسخه متحدالشکل و متحدالمتن، که هر دو نسخه دارای اعتباری واحد می باشند، میان طرفین این قرارداد، تنظیم، امضاء و مبادله گردید.
 • امضاء رامتین خیری - وکیل پایه یک دادگستری