شهریه سالانه تقریبا 50،000 دلار

لیسانس رشته های :

 • Art History and Visual Culture
 • Communication and Media Studies
 • Comparative Literary and Cultural Studies
 • Environmental Studies
 • Fashion Studies
 • French Studies
 • History
 • International Banking and Finance
 • International Economics
 • International Management
 • International Relations
 • Italian Studies
 • Literature
 • Political Science
 • Psychology
 • Social Justice and Sustainability
 • Visual Communication Arts

  فوق لیسانس رشته های :

 • International Management
 • Political Economy of Money and Development

این دانشگاه واقع در شهر لوسرن می باشد.

اپلیکیشن فی این دانشگاه 500 دلار می باشد.

میانگین هزینه های سالانه زندگی و تحصیل 32،000 دلار آمریکا می باشد.

مهلت ارائه نمره ایلتس : تا هنگام ثبت نام

رشته هایی که در این دانشگاه ارائه میشوند به شرح زیر است:

 • Hospitality Management Programs

Undergraduate Programs

Bachelor Degree in Hospitality Management
(3 years : $26,000 شهریه سالانه)
نمره ایلتس لازم : 6
ورودی در سال در ماه های :فوریه، اگوست، نوامبر

Postgraduate Programs

M.Sc. Degree in International Hospitality Business Management
(2 years : $26,000 شهریه سالانه)
نمره ایلتس لازم : 6
ورودی در سال در ماه های : فوریه، اگوست، نوامبر

 • Business Management Programs

Undergraduate Programs

Bachelor Degree in Global Business Management
(3 years : $26,000 شهریه سالانه)
نمره ایلتس لازم : 6
ورودی در سال در ماه های : فوریه، اگوست ، نوامبر

Postgraduate Programs

M.Sc. Degree in Global Business Management
(2 years : $26,000 شهریه سالانه)
نمره ایلتس لازم : 6
ورودی در سال در ماه های : فوریه، اگوست، نوامبر

 • Culinary Arts Programs

Undergraduate Programs

Bachelor Degree in Culinary Arts
(3 years : $26,000 شهریه سالانه)
نمره ایلتس لازم : 6
ورودی در سال در ماه های : فوریه، اگوست

Postgraduate Programs

M.Sc. Degree in Global Business Management
(2 years : $26,000 شهریه سالانه)
نمره ایلتس لازم : 6
ورودی در سال در ماه های : فوریه، اگوست، نوامبر

 • Preparatory English ($ 5600) : 10 weeks

مدارک لازم :
1. انگیزه نامه
2. ریزنمرات لیسانس (معدل مینیمم 2.7 و ترجمه رسمی)
3. مدرک لیسانس ( ترجمه رسمی)
4. اپلیکیشن فی : 150 دلار آمریکا
5. ایلتس 6 / توفل 80
6. توصیه نامه از استاد یا کارفرما
7. کپی پاسپورت
8. عکس پرسنلی
9. برای رشته MBA : معدل حداقل 3 / 2 سال سابقه کار

طول دوره : 1 سال / شروع دوره : سپتامبر، نوامبر،مارچ، می

شهریه : 36400 دلار (پرداخت در سه مرحله در یک سال)

 • Master of Business Administration

 • Master of Business Administration in Sales & Marketing

 • Master of Arts in Digital Media

 • Master of International Management

 • Master of International Trade

 • Master of International Relations and Diplomacy