قرارداد توریستی کانادا

 • قرارداد مشاوره ویزای توریستی
 • این قرارداد به موجب اصل آزادی قراردادها و ماده 10 قانون مدنی، میان طرفین زیر منعقد گردید
  ماده یک :طرفین قرارداد
  طرف اول: متقاضی مشاوره با مشخصات زیر:

 • طرف دوم : موسسه حقوقی و وکالت دادآفرینان خزر با مشخصات زیر :
  شماره ثبت : 19452 و شناسه ملی 10103132587
  به مدیریت عاملی : رامتین خیری
  نام پدر : ابوذر
  به نشانی پست الکترونیک : Info@easyemigrate.ir
  به نشانی : تهران، خیابان مقدس اردبیلی ، خیابان ب، پلاک ۲۲، واحد ۱

  ماده دو :موضوع قرارداد
  موضوع این قرارداد عبارت است از ارایه مشاوره و راهنمایی به صورت مکتوب از طریق ایمیل یا در شبکه های اجتماعی مانند Whats app یا به صورت شفاهی در این شبکه ها یا تلفن به متقاضی در کلیه زمینه های راجع به :ویزای گردشگری از طریق آشنا نمودن ایشان با قوانین و مقررات مربوط به فرآیند ویزاهای گردشگری کشور کانادا
 • به شرح مبسوط در این قرارداد .
  تبصره ۱ : تمامی مکاتبات به طرق فوق فی ما بین اطراف قرارداد معتبر و قابل استناد خواهد بود.

  ماده سه :مدت قرارداد
  تاریخ شروع این قرارداد
 • Date Format: DD dash MM dash YYYY
 • می باشد و مدت اعتبار آن یک سال از امضای این قرارداد است.

  ماده چهار : مبلغ قراداد و نحوه پرداخت آن
  مطابق با توافق و تراضی طرفین، مبلغ کل این قرارداد ۵۰۰ دلار آمریکا میباشد که در یک مرحله به شرح زیر به مؤسسه پرداخت می گردد.

  مرحله اول: حق الزحمه ی این مرحله، به مبلغ ۵۰۰ دلار آمریکا تعیین گردید که متقاضی موظف است تا 3 روز پس از عقد قرارداد پرداخت نماید و چنانچه پرداخت ننماید قرارداد کان لم یکن تلقی خواهد شد.
  تبصره ۱ : به ازای هر عضو خانواده که قصد اقدام همزمان با طرف اول را داشته باشد مبلغ ۱۰۰ دلار آمریکا به مبلغ قرارداد اضافه خواهد شد..
  .
  ماده پنج : تعهدات طرف دوم
  الف- طرف دوم مکلف به ارائه مشاوره های لازم، کافی و شفاف، به صورت مکتوب و از طریق ایمیل ، یا پنل کاربری متقاضی در سایت یا از طریق شبکه های اجتماعی مانند واتس اپ به متقاضی، در امور مربوط به موضوع این قرارداد بوده و متعهد می گردد که کلیه فرم های مربوطه جهت ارائه به نهادها، سازمان ها، موسسات دولتی و خصوصی داخلی و یا خارجی را، به صورت کامل و دقیق، تکمیل نموده و در اختیار متقاضی قرار می دهد.
  ب- طرف دوم مسئولیتی در خصوص اتلاف زمان و هزینه های متقاضی ندارد، لیکن مسئولیت مؤسسه در مورد استرداد مبالغ پرداختی از سوی طرف اول به عنوان حق الزحمه این قرارداد، مطابق با توافقات تصریح شده در این قرارداد می باشد.
  ج- طرف دوم ملزم به رعایت مصلحت و غبطه ی طرف اول بوده و موظف به اتخاذ تصمیم سریع و مؤثر در جهت حفظ منافع و مصلحت ایشان می باشد.

  ماده شش : تعهدات طرف اول
  الف- در صورت عدم ارائه مدارک مورد نیاز یا ارائه مدارک به صورت ناقص و یا ارائه مدارک خارج از مهلت های اعلام شده از سوی مؤسسه، تعهدات طرف دوم ساقط گردیده و ایشان هیچ گونه مسئولیتی نسبت به طرف اول نخواهد داشت. هرگونه ادعایی در خصوص تحویل مدارک و مستندات به مؤسسه، صرفاً با ارائه رسید پذیرفته خواهد بود.
  ب- بدیهی است که صحت و اصالت مدارک ارائه شده به موسسه و همچنین اعتبار و عواقب احتمالی آن بر عهده طرف اول خواهد بود.
  ج-بدیهی است پیش از هر اقدام در جهت موضوع قرارداد مشاوره و هماهنگی با مشاوران مبنای تعهدات موسسه می باشد. لذا مسئولیت هرگونه اقدامی بدون هماهنگی مشاورین از حیطه تعهدات موسسه خارج خواهد بود.
  د- بدیهی است پرداخت هزینه های جانبی که برخی از آن ها با جزییات در اختیار متقاضی ضمن مشاوره پیش از قرارداد قرار داده شده است ، صرفاً بر عهده ی طرف اول می باشد. این هزینه ها و پرداخت ها صرف از نظر از نتیجه قابل استرداد نمیباشد.
  ه- چنانچه در اثر عدم پرداخت به موقع این وجوه از سوی طرف اول، پس از اعلام کتبی مؤسسه، خسارتی متوجه متقاضی گردد، ایشان شخصاً مسئول خسارات وارده می باشد.
  و- طرف اول ملزم به اخذ رسید کتبی از طرف دوم در مورد مبالغ پرداختی به مؤسسه ، می باشد. بدیهی است هرگونه ادعایی در خصوص پرداخت هرگونه وجه، صرفاً با ارائه رسید، معتبر خواهد بود. ادعای واریز وجه به حساب مؤسسه و یا حساب معرفی شده از سوی مؤسسه، بدون ارائه ی مستند و دلیل قانونی، اثر حقوقی نداشته و قابلیت استماع ندارد.
  ز- با عنایت به اینکه متقاضیان اخذ روادید، برای اثبات داشتن تمکن مالی، اصولاً مبالغی را در حساب بانکی خویش قرار می دهند، بنابراین نظر به احتمالی بودن صدور ویزا، صرف نظر از صدور و یا عدم صدور آن، هیچ گونه ادعایی در خصوص اتلاف زمان، خسارات، منافع ممکن الحصول و عدم النفع و از دست دادن سود بانکی و... پذیرفته نخواهد بود. همچنین متقاضی مسئولیت تمامی هزینه های مالیاتی و جابه جایی این مبالغ را از حساب خود به حساب مورد نظر برای دریافت تمکن می پذیرد.
  ح- چنانچه هریک از طرفین تعهدات و الزامات مندرج در این قرارداد را انجام داده، لیکن طرف اول موفق به دریافت روادید نگردد، موسسه هیچ مبلغی از مبالغ پرداختی قسط اول را به ایشان مستردد نمی نماید.

  ماده هفت : موارد فسخ قرارداد
  الف - مهلت فسخ این قرارداد و دریافت کامل وجه پرداختی توسط طرف اول تا ۱ روز پس از عقد این قرارداد می باشد.
  ب-در صورت فسخ قرارداد پس از مدت تعیین شده هیچ گونه وجهی به طرف اول عودت داده نخواهد شد.
  ج- در صورتی که طرف اول به هر علّتی اعم از قانونی، قراردادی و یا به دلایل شخصی، مبادرت به فسخ قرارداد در موعد مقرر نماید، به منظور رعایت نظم و تسریع در امور می بایست از طریق پست الکترونیکی، مبادرت به اعلام فسخ این قرارداد و درخواست وقت حضوری در این خصوص بنماید. بدیهی است هرگونه ادعا و شکایتی اعم از حقوقی، کیفری و انتظامی، پس از واریز وجه به حساب بانکی معرفی شده از سمت طرف اول، مسموع نخواهد بود.

 • امضاء رامتین خیری - وکیل پایه یک دادگستری