• توافق نامه خدمات بعد از ورود به آمریکا
 • این قرارداد به موجب اصل آزادی قراردادها و ماده 10 قانون مدنی، میان طرفین زیر منعقد گردید
  ماده یک :طرفین قرارداد و اقامتگاه آن ها
  طرف اول: متقاضی مشاوره حقوقی با مشخصات زیر:
 • طرف دوم : موسسه حقوقی و وکالت دادآفرینان خزر با مشخصات زیر :

  شماره ثبت : 19452 و شناسه ملی 10103132587
  به مدیریت عاملی : رامتین خیری
  نام پدر : ابوذر
  به نشانی پست الکترونیک : Info@easyemigrate.ir
  به نشانی : تهران، خیابان مقدس اردبیلی ، خیابان ب، پلاک ۲۲، واحد ۱

  ماده دو :موضوع قرارداد
  موضوع این قرارداد عبارت است از ارائه مشاوره حقوقی در کلیه زمینه های

  ۱. خرید بلیط هواپیما

  ۲. راهنمایی در آوردن لوازم اولیه لازم

  ۳. راهنمایی دریافت ارز دولتی

  ۴. راهنمایی پرداخت شهریه

  ۵. هماهنگی ترنسفر فرودگاهی

  ۶. باز کردن حساب بانکی

  ۷.دریافت سیم کارد

  ۸. اجاره اقامتگاه موقت

  ۹. اجاره اپارتمان / خوابگاه / هم خانه

  ۱۰ . ثبت نام دانشگاه

  ۱۱. انتخاب واحد ترم اول

  ماده سه : مبلغ قراداد و نحوه پرداخت آن
  مطابق با توافق و تراضی طرفین، مبلغ کل این قرارداد برای فرد اصلی ۵۰۰ دلار آمریکا می باشد که در یک مرحله تا ۳ روز پس از عقد قرارداد باید به مؤسسه پرداخت می گردد.

  ماده چهار : ابلاغ اوراق کلیه ابلاغ ها از طریق ایمیل (پست الکترونیکی) یا بارگذاری در پنل کاربری در سایت www.easyemigrate.ir به عمل می آید، ایمیل طرف اول جهت ابلاغ، همان ایمیل مذکور در بند یک ماده یک این قرارداد و ایمیل طرف دوم جهت ابلاغ، می باشد. تمامی مکاتبات و ابلاغیه ها از طریق ارسال ایمیل یا پنل کاربری، برای طرفین قابلیت استناد خواهد داشت.

  ماده پنج - موارد خاتمه دهنده قرارداد
  الف- موارد خاتمه دهنده ی این قرارداد عبارتند از:
  1. توافق و تراضی طرفین
  2. انقضای مهلت این قرارداد
  اعتبار این قرارداد از زمان امضا به مدت دو ماه میباشد.
  3. فسخ و اعلام آن به طرف مقابل
  ب- در صورتی که طرف اول به هر علّتی اعم از قانونی، قراردادی و یا به دلایل شخصی، مبادرت به فسخ قرارداد نماید، به منظور رعایت نظم و تسریع در امور، موارد زیر مجری خواهد بود.
  1. طرف اول ابتدائاً می بایست از طریق پست الکترونیکی، مبادرت به اعلام فسخ این قرارداد و درخواست وقت حضوری در این خصوص بنماید.
  بدیهی است هرگونه ادعا و شکایتی اعم از حقوقی، کیفری و انتظامی، پس از واریز وجه به حساب بانکی طرف اول، مسموع نخواهد بود.

  در صورت فسخ این قرارداد هیچ مبلغی به طرف اول عودت داده نخواهد شد

  ماده شش - حل و فصل اختلافات
  کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن، می تواند ابتدا از طریق صلح و سازش حل و فصل گردد، بنابراین هر یک از طرفین این قرارداد، می توانند یک نفر را تعیین و معرفی نموده تا افراد تعیین شده، اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد را بر اساس عدل و انصاف و از طریق تنظیم سازش نامه و یا صلح نامه، حل و فصل نمایند. در غیر این صورت، کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن، از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن، به داوری یک نفر داور مرضی الطرفین ارجاع می گردد که مطابق با قوانین موضوعه و مقررات جاریه و مفاد و روح این قرارداد، به صورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. کلیه ابلاغ ها از جمله ابلاغ تعیین داور، ابلاغ وقت جلسه داوری، ابلاغ رأی داوری و.... از طریق پست سفارشی دو قبضه به عمل می آید. ابلاغ به نشانی اعلامی هر یک از طرفین در این قرارداد، ملاک اعتبار می باشد. علی هذا در صورت تغییر آدرس، هر یک از طرفین این قرارداد مکلف می باشد تا نشانی صحیح (اقامتگاه جدید) خود را از طریق پست سفارشی دو قبضه به طرف دیگر و داور مرضی الطرفین (پس از تعیین شدن) اعلام نماید. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقّی میشود و در هر حال لازم الاجراء است.

  ماده هفت: فورس ماژور طرفین این قرارداد، فورس ماژور (قوه قاهره) مانند جنگ، اعتصاب، تحریم، آتش سوزی، زلزله، تغییرات و اصلاحات در قوانین مهاجرتی کشورها و یا روابط سیاسی (مانند قطع روابط سیاسی و دیپلماتیک) ، همه گیری (اپیدمی) و.... را به عنوان عامل سقوط تعهدات مندرج در این قرارداد شناسایی نموده و پذیرفتند.

  ماده هشت : نسخ قرارداد طرفین، این عقد لازم را در هشت ماده و با رضایت باطن و صحت عقل و اراده، انشاء و امضاء نمودند. این قرارداد در دونسخه متحدالشکل و متحدالمتن، که هر دو نسخه دارای اعتباری واحد می باشند، میان طرفین این قرارداد، تنظیم، امضاء و مبادله گردید.
 • امضاء رامتین خیری - وکیل پایه یک دادگستری