دانشگاه های هلند

دانشگاه
رنک کشوری
شهریه
خصوصی/دولتی
Universiteit Utrecht 1
Universiteit van Amsterdam 2
Rijksuniversiteit Groningen 3
Delft University of Technology TU Delft 4
Vrije Universiteit Amsterdam 5
Wageningen University & Research Centre 6
Technische Universiteit Eindhoven 7
Erasmus Universiteit Rotterdam 8
Universiteit Twente 9
Radboud Universiteit Nijmegen 10
Universiteit Maastricht 11
Universiteit Leiden 12
Tilburg University 13
Open Universiteit Netherlands 14
IHE Delft Institute for Water Education 15
HAN University of Applied Sciences 16
Hanzehogeschool Groningen 17
Hogeschool van Amsterdam HvA 18
Zuyd Hogeschool 19
Saxion University of Applied Sciences 20
Hogeschool Inholland 21
Tinbergen Institute 22
Hogeschool Utrecht 23
The Hague University of Applied Sciences 24
Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam 25
Rotterdam School of Management RSM Erasmus University 26
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 27
Fontys University of Applied Sciences 28
NHL Stenden Hogeschool 29
Hogeschool Leiden (Hogeschool Helicon) 30
Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation University of Twente 31
Nyenrode Business University 32
Maastricht School of Management 33
Hogeschool Zeeland 34
Windesheim University of Professional Education 35
Avans Hogeschool 36
Breda University of Applied Sciences 37
Rotterdam University of Applied Sciences 38
Universiteit voor Humanistiek 39
CAE Oxford Aviation Academy (CAE Global Academy Amsterdam Flight School) 40
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten AHK 41
Den Haag 42
Institute of the Arts 43
Van Hall Larenstein 44
Design Academy Eindhoven 45
Gerrit Rietveld Academie 46
Hogeschool Wittenborg 47
Royal Academy of Art The Hague 48
Koninklijk Conservatorium Den Haag 49
LOI Distance Education 50
CODARTS Hogeschool voor de Kunsten 51
TIAS School for Business and Society 52
NTI Distance Education 53
Sandberg Institute 54
Christelijke Hogeschool Ede 55
University College Roosevelt 56
Rijksakademie van Beeldende Kunsten 57
ROC van Twente 58
TIO University of Aplied Sciences Tourism Professional Education 59
HAS Hogeschool 60
Protestantse Theologische Universiteit 61
Aeres University of Applied Sciences 62
Christian Institute for Higher Professional Education de Driestar 63
THIM hogeschool voor fysiotherapie 64
ROC Aventus 65
Erasmus University Rotterdam Institute for Housing and Urban Development Studies 66
Hogeschool Van Hall Larenstein 67
VIAA Zwolle (Gereformeerde Hogeschool Zwolle) 68
Iselinge Hogeschool 69
Johan Cruyff Institute 70
Webster University Leiden 71
Hotelschool Maastricht 72
Kampen Theological University 73
Business School Netherlands 74
Catholic University of Professional Education Zwolle 75
Pro Education Hogeschool Van Amsterdam 76
University of Professional Education Schoevers 77
Dirksen University of Professional Education 78
TMO Hogeschool voor Modemanagement 79
Islamic University of Rotterdam 80
UP Learning (STOAS Agricultural University of Professional Education) 81
Theologische Universiteit Apeldoorn 82
EuroCollege University of Applied Sciences 83
Marnix Academie 84
Hogeschool de Kempel 85
Notenboom Business School 86
Instituut voor Autobranche en Management Driebergen 87
TSM Business School 88
Network University 89
Universiteit van Amsterdam Department of Media Studies 90
DOC Opleiding & Training 91
IPABO Amsterdam 92
KLM Flight Academy 93
University of Professional Education in Midwifery / Academie Verloskunde Amsterdam Groningen AVAG 94
NOVI Hogeschool 95
Aeres Training Centre International 96
Graduate School VLAG Advanced Studies in Food Technology Agrobiotechnology Nutrition and Health Sciences 97
Instituut Voor Psychosynthese 98
School for Public Health and Primary Care CAPHRI 99
ITV Hogeschool 100
De Wittenberg Hogeschool en Toerustingscentrum 101
Tyndale Theological Seminary 102
Erasmus University Rotterdam Center for Maritime Economics and Logistics 103
Vrije Hogeschool Bernard Lievegoed College For Liberal Arts 104
Interuniversity Graduate School of Psychometrics and Sociometrics 105
EuroPort Business School 106
C T de Wit Graduate School for Production Ecology & Resource Conservation 107
Inter College Business School 108
Netherlands Graduate Research School of Science Technology and Modern Culture 109
Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology 110
Casimir Research School 111
Major Seminary Rolduc 112
Graduate School Experimental Plant Sciences Wageningen 113
Bijbelschool Trainingsschool Foundation 4 Life 114
Cornerstone Bible College 115
New School for Information Services 116
Schumann Academie University of Professional Education 117
European Pilot Selection and Training 118
Holland Research School of Molecular Chemistry 119
Euritmie Academie Den Haag 120
Hogeschool voor Pedagogisch en Sociaal Agogisch Onderwijs SPO Groningen 121
National Dutch Graduate School of Polymer Science & Technology 122
Bourdon Hogeschool voor Muziek 123
hbo A&A Hogeschool voor de Accountancy 124
Netherlands School of Primary Care Research 125
Hogeschool SDO Stichting Deeltijd Opleidingen 126
Utrecht University Infection & Immunity Center 127
J M Burgerscentrum Research School for Fluid Mechanics 128
Cancer Stem cells & Developmental Biology Research School 129