دانشگاه های هلند

دانشگاه
رنک کشوری
شهریه
خصوصی/دولتی
Universiteit Utrecht1
Universiteit van Amsterdam2
Rijksuniversiteit Groningen3
Delft University of Technology TU Delft4
Vrije Universiteit Amsterdam5
Wageningen University & Research Centre6
Technische Universiteit Eindhoven7
Erasmus Universiteit Rotterdam8
Universiteit Twente9
Radboud Universiteit Nijmegen10
Universiteit Maastricht11
Universiteit Leiden12
Tilburg University13
Open Universiteit Netherlands14
IHE Delft Institute for Water Education15
HAN University of Applied Sciences16
Hanzehogeschool Groningen17
Hogeschool van Amsterdam HvA18
Zuyd Hogeschool19
Saxion University of Applied Sciences20
Hogeschool Inholland21
Tinbergen Institute22
Hogeschool Utrecht23
The Hague University of Applied Sciences24
Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam25
Rotterdam School of Management RSM Erasmus University26
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht27
Fontys University of Applied Sciences28
NHL Stenden Hogeschool29
Hogeschool Leiden (Hogeschool Helicon)30
Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation University of Twente31
Nyenrode Business University32
Maastricht School of Management33
Hogeschool Zeeland34
Windesheim University of Professional Education35
Avans Hogeschool36
Breda University of Applied Sciences37
Rotterdam University of Applied Sciences38
Universiteit voor Humanistiek39
CAE Oxford Aviation Academy (CAE Global Academy Amsterdam Flight School)40
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten AHK41
Den Haag42
Institute of the Arts43
Van Hall Larenstein44
Design Academy Eindhoven45
Gerrit Rietveld Academie46
Hogeschool Wittenborg47
Royal Academy of Art The Hague48
Koninklijk Conservatorium Den Haag49
LOI Distance Education50
CODARTS Hogeschool voor de Kunsten51
TIAS School for Business and Society52
NTI Distance Education53
Sandberg Institute54
Christelijke Hogeschool Ede55
University College Roosevelt56
Rijksakademie van Beeldende Kunsten57
ROC van Twente58
TIO University of Aplied Sciences Tourism Professional Education59
HAS Hogeschool60
Protestantse Theologische Universiteit61
Aeres University of Applied Sciences62
Christian Institute for Higher Professional Education de Driestar63
THIM hogeschool voor fysiotherapie64
ROC Aventus65
Erasmus University Rotterdam Institute for Housing and Urban Development Studies66
Hogeschool Van Hall Larenstein67
VIAA Zwolle (Gereformeerde Hogeschool Zwolle)68
Iselinge Hogeschool69
Johan Cruyff Institute70
Webster University Leiden71
Hotelschool Maastricht72
Kampen Theological University73
Business School Netherlands74
Catholic University of Professional Education Zwolle75
Pro Education Hogeschool Van Amsterdam76
University of Professional Education Schoevers77
Dirksen University of Professional Education78
TMO Hogeschool voor Modemanagement79
Islamic University of Rotterdam80
UP Learning (STOAS Agricultural University of Professional Education)81
Theologische Universiteit Apeldoorn82
EuroCollege University of Applied Sciences83
Marnix Academie84
Hogeschool de Kempel85
Notenboom Business School86
Instituut voor Autobranche en Management Driebergen87
TSM Business School88
Network University89
Universiteit van Amsterdam Department of Media Studies90
DOC Opleiding & Training91
IPABO Amsterdam92
KLM Flight Academy93
University of Professional Education in Midwifery / Academie Verloskunde Amsterdam Groningen AVAG94
NOVI Hogeschool95
Aeres Training Centre International96
Graduate School VLAG Advanced Studies in Food Technology Agrobiotechnology Nutrition and Health Sciences97
Instituut Voor Psychosynthese98
School for Public Health and Primary Care CAPHRI99
ITV Hogeschool100
De Wittenberg Hogeschool en Toerustingscentrum101
Tyndale Theological Seminary102
Erasmus University Rotterdam Center for Maritime Economics and Logistics103
Vrije Hogeschool Bernard Lievegoed College For Liberal Arts104
Interuniversity Graduate School of Psychometrics and Sociometrics105
EuroPort Business School106
C T de Wit Graduate School for Production Ecology & Resource Conservation107
Inter College Business School108
Netherlands Graduate Research School of Science Technology and Modern Culture109
Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology110
Casimir Research School111
Major Seminary Rolduc112
Graduate School Experimental Plant Sciences Wageningen113
Bijbelschool Trainingsschool Foundation 4 Life114
Cornerstone Bible College115
New School for Information Services116
Schumann Academie University of Professional Education117
European Pilot Selection and Training118
Holland Research School of Molecular Chemistry119
Euritmie Academie Den Haag120
Hogeschool voor Pedagogisch en Sociaal Agogisch Onderwijs SPO Groningen121
National Dutch Graduate School of Polymer Science & Technology122
Bourdon Hogeschool voor Muziek123
hbo A&A Hogeschool voor de Accountancy124
Netherlands School of Primary Care Research125
Hogeschool SDO Stichting Deeltijd Opleidingen126
Utrecht University Infection & Immunity Center127
J M Burgerscentrum Research School for Fluid Mechanics128
Cancer Stem cells & Developmental Biology Research School129