دانشگاه
رنک
دولتی/خصوصی
شهریه
Bowling Green State University246دولتی$23,000
The Ohio State University54دولتی$37,140
Ohio University185دولتی
Miami University91دولتی
Cleveland State University293-381دولتی
University of Cincinnati139دولتی
Kent State University211دولتی
Case Western Reserve University40خصوصی
University of Dayton132خصوصی
Central State University mw 55-70دولتی
Youngstown University117-153دولتی
Cederville University25 mwخصوصی
The University of Toledo293-381دولتی
Baldwin Wallace University10 mwخصوصی
Ashland University53 mwخصوصی
Denison University43 artخصوصی
John Carrol University2 mwخصوصی
Otterbein University20 mwخصوصی
Xavier University5 mwخصوصی
Bluffton University26 mwخصوصی
Ohio Northern University5 mwخصوصی
Shawnee State University117-153 mwدولتی
Capital University28 mwخصوصی
Ohio Wesleyan University92خصوصی
The University of Findlay240خصوصی
Antioch Universityخصوصی
The Ohio State University at Marionدولتی
Wittenberg University160خصوصی
The Ohio State University at Limaدولتی
Ohio Dominican University84 mwخصوصی
Lourdes University117-153 Rخصوصی
Kent State University at Starkدولتی
Kent State University at east Liverpoolدولتی
Franciscan University of Steubenville17 mwخصوصی
Franklin Universityخصوصی
Malone University53 Rخصوصی
Wilberforce University FCU55-70 Rخصوصی
Tiffin University114 mwخصوصی
University of Mount Union13 Rخصوصی
Antioch University Midwestخصوصی
Miami University Regionals Hamilton campusدولتی
Ohio University Chillicotheدولتی
BGSU Firelandsدولتی
University of Northwestern Ohioخصوصی
heidelberg University18 Rخصوصی
Cleaveland Institute of Musicخصوصی
Urbana Universityخصوصی
Kent State University of Ashtabulaدولتی
Cincinnati Christian Universityخصوصی
Wright State Univeristy-Lake Camous293-381دولتی
The Ohio State University at Mansfieldدولتی
Mount Vernon Nazarene Universityخصوصی
Ohio Christian University117-153 Rدولتی
Mount St. Joseph University83 Rخصوصی
The Ohio State University at Newarkدولتی
University of Akron Wayne Collegeدولتی
Ohio University Zanesvilleدولتی
Kent State University Trumbullدولتی
DeVry University117-153 mwخصوصی
Thomas More University61 Sخصوصی
Herzig University117-153 mwخصوصی