دانشگاه
رنک
دولتی/خصوصی
شهریه
Bowling Green State University 246 دولتی $23,000
The Ohio State University 54 دولتی $37,140
Ohio University 185 دولتی
Miami University 91 دولتی
Cleveland State University 293-381 دولتی
University of Cincinnati 139 دولتی
Kent State University 211 دولتی
Case Western Reserve University 40 خصوصی
University of Dayton 132 خصوصی
Central State University  mw 55-70 دولتی
Youngstown University 117-153 دولتی
Cederville University 25 mw خصوصی
The University of Toledo 293-381 دولتی
Baldwin Wallace University 10 mw خصوصی
Ashland University 53 mw خصوصی
Denison University 43 art خصوصی
John Carrol University 2 mw خصوصی
Otterbein University 20 mw خصوصی
Xavier University 5 mw خصوصی
Bluffton University 26 mw خصوصی
Ohio Northern University 5 mw خصوصی
Shawnee State University 117-153 mw دولتی
Capital University 28 mw خصوصی
Ohio Wesleyan University 92 خصوصی
The University of Findlay 240 خصوصی
Antioch University خصوصی
The Ohio State University at Marion دولتی
Wittenberg University 160 خصوصی
The Ohio State University at Lima دولتی
Ohio Dominican University 84 mw خصوصی
Lourdes University 117-153 R خصوصی
Kent State University at Stark دولتی
Kent State University at east Liverpool دولتی
Franciscan University of Steubenville 17 mw خصوصی
Franklin University خصوصی
Malone University 53 R خصوصی
Wilberforce University FCU 55-70 R خصوصی
Tiffin University 114 mw خصوصی
University of Mount Union 13 R خصوصی
Antioch University Midwest خصوصی
Miami University Regionals Hamilton campus دولتی
Ohio University Chillicothe دولتی
BGSU Firelands دولتی
University of Northwestern Ohio خصوصی
heidelberg University 18 R خصوصی
Cleaveland Institute of Music خصوصی
Urbana University خصوصی
Kent State University of Ashtabula دولتی
Cincinnati Christian University خصوصی
Wright State Univeristy-Lake Camous 293-381 دولتی
The Ohio State University at Mansfield دولتی
Mount Vernon Nazarene University خصوصی
Ohio Christian University 117-153 R دولتی
Mount St. Joseph University 83 R خصوصی
The Ohio State University at Newark دولتی
University of Akron Wayne College دولتی
Ohio University Zanesville دولتی
Kent State University Trumbull دولتی
DeVry University 117-153 mw خصوصی
Thomas More University 61 S خصوصی
Herzig University 117-153 mw خصوصی