کار حین تحصیل در ترکیه

دانشجو در مقطع لیسانس : سال اول اجازه ندارند
دانشجو در مقطع فوق لیسانس و دکتری : 30 ساعت در هفته
اقدام برای اجازه کار بعد از ورود : بله
اجازه کار همراه ویزا : خیر

کار حین تحصیل در ترکیه

دانشجو در مقطع لیسانس : سال اول اجازه ندارند
دانشجو در مقطع فوق لیسانس و دکتری : 30 ساعت در هفته
اقدام برای اجازه کار بعد از ورود : بله
اجازه کار همراه ویزا : خیر

مهرسا میرآفتابی

مشاور تحصیلی استرالیا، دوبی، ترکیه 
شماره در واتس اپ : 5044 785 545 90+
ایمیل : Mehrsa@easyemigrate.ir