وبلاگ

دانشگاه های کانادا

پذیرش از تمام دانشگاه ها بدون نمره زبان با شرکت در دوره های زبان قبل از شروع ترم اصلی امکان پذیر می باشد.

دانشگاه ها

 • فوق لیسانس علوم مدیریتی (Master of Administrative Science)
 • فوق لیسانس مدیریت مهمانداری (Master of Science in Hospitality Management)

در زیرشاخه های :

 1. Computer security and forensic administration
 2. Emergency management administration
 3. Global Health and human services administration
 4. Global leadership and administration
 5. Global technology administration
 6. Human resources administration

مدارک و شرایط لازم برای اخذ پذیرش

فوق لیسانس علوم مدیریتی

  • IELTS    6
  • TOEFL 70
  • PTE    53
  • بدون نیاز به آزمون GRE
  • داشتن مدرک لیسانس 4 ساله
  • معدل 2.75 از مقیاس 4 (-B)
  • 2 توصیه نامه از اساتید قبلی
  • انگیزه نامه 200 کلمه ای با توضیح 3 سوال اساسی
  • رزومه
  • تصویر صفحه اول پاسپورت
   • مهلت اقدام :
    • ترم پاییز : 1 آپریل
    • ترم بهار : 1 اگوست
    • ترم تابستان : 1 دسامبر

 

فوق لیسانس مدیریت مهمانداری

  • IELTS    6
  • TOEFL 70
  • PTE    53
  • بدون نیاز به آزمون GRE
  • داشتن مدرک لیسانس 4 ساله
  • معدل 2.75 از مقیاس 4 (-B)
  • 2 توصیه نامه از اساتید قبلی
  • انگیزه نامه 200 کلمه ای با توضیح 3 سوال اساسی
  • رزومه یا پورتفولیو
  • تصویر صفحه اول پاسپورت
  • مصاحبه با دانشجو ( در صورت لزوم )
   • مهلت اقدام :
    • ترم پاییز : 1 آگوست
    • ترم بهار : 1 دسامبر
    • ترم تابستان : 1 اپریل
 • فوق لیسانس امنیت فضای مجازی ( Master of Science in Cyber-security )
 • فوق لیسانس مدیریت انرژی ( Master of Science in Energy Management )
 • فوق لیسانس مدیریت کسب و کار در اقتصاد ( MBA in Finance )
 • فوق لیسانس تکنولوژی آموزشی ( Master of Instructional Technology )
 • فوق لیسانس مدیریت کسب وکار در مدیریت ( MBA in Management )

مدارک و شرایط لازم برای اخذ پذیرش

فوق لیسانس امنیت فضای مجازی

  • IELTS    6.5
  • TOEFL    88
  • 300     GRE (در صورت لزوم)
  • داشتن مدرک لیسانس 4 ساله
  • ریزنمرات 4 سال لیسانس
  • معدل 2.85 از مقیاس 4
  • 2 توصیه نامه از اساتید قبلی
  • انگیزه نامه
  • تصویر صفحه اول پاسپورت
   • مهلت اقدام :
    • ترم پاییز : 1 جون
    • ترم بهار :  بسته شد
    • ترم تابستان : بسته شد
 • در صورتی که ظرفیت زودتر از مهلت ذکر شده تکمیل شود، مهلت اقدام بسته می شود.

فوق لیسانس مدیریت انرژی

   • IELTS    6.5
   • TOEFL    88
   • داشتن مدرک لیسانس 4 ساله
   • ریزنمرات 4 سال لیسانس
   • معدل 2.85 از مقیاس 4
   • 2 توصیه نامه از اساتید قبلی
   • انگیزه نامه
   • تصویر صفحه اول پاسپورت
   • GRE در صورت لزوم
    • مهلت اقدام :
     • ترم پاییز : 1 جون
     • ترم بهار :  بسته شد
     • ترم تابستان : بسته شد
  • در صورتی که ظرفیت زودتر از مهلت ذکر شده تکمیل شود، مهلت اقدام بسته می شود.

 

فوق لیسانس مدیریت کسب و کار در اقتصاد

  • IELTS      6
  • TOEFL    79
  • داشتن مدرک لیسانس 4 ساله
  • ریزنمرات 4 سال لیسانس
  • معدل 3 از مقیاس 4
  • 2 توصیه نامه از اساتید قبلی
  • انگیزه نامه
  • رزومه
  • GMAT اگر معدل کمتر از 3
  • تصویر صفحه اول پاسپورت
   • مهلت اقدام :
    • ترم پاییز : 1 جون
    • ترم بهار :  بسته شد
    • ترم تابستان : بسته شد
 • در صورتی که ظرفیت زودتر از مهلت ذکر شده تکمیل شود، مهلت اقدام بسته می شود.

  فوق لیسانس تکنولوژی آموزشی

  • IELTS    6.5
  • TOEFL    88
  • بدون نیاز به آزمون GRE
  • داشتن مدرک لیسانس 4 ساله
  • معدل 3 از مقیاس 4
  • 2 توصیه نامه از اساتید قبلی
  • انگیزه نامه
  • رزومه یا پورتفولیو
  • تصویر صفحه اول پاسپورت
  • ریزنمرات 4 سال لیسانس
   • مهلت اقدام :
    • ترم پاییز : 1 جون
    • ترم بهار : باز است
    • ترم تابستان : 1 مارچ

فوق لیسانس مدیریت کسب و کار در مدیریت

  • IELTS      6
  • TOEFL    79
  • بدون نیاز به آزمون GRE
  • داشتن مدرک لیسانس 4 ساله
  • معدل 3 از مقیاس 4
  • 2 توصیه نامه از اساتید قبلی
  • انگیزه نامه
  • رزومه یا پورتفولیو
  • تصویر صفحه اول پاسپورت
  • ریزنمرات 4 سال لیسانس
  • GMAT اگر معدل کمتر از 3
   • مهلت اقدام :
    • ترم پاییز : بسته شد
    • ترم بهار : بسته شد
    • ترم تابستان : 1 جون
 • فوق لیسانس مدیریت کسب و کار ( MBA )
 • فوق لیسانس آموزش ( Master of Education )

مدارک و شرایط لازم برای اخذ پذیرش

فوق لیسانس مدیریت کسب و کار

  • IELTS    7
  • GMAT در صورتی که پرونده ضعیف باشد
  • داشتن مدرک لیسانس 4 ساله
  • معدل 3 از مقیاس 4.33 در 60 واحد آخر
  • انگیزه نامه
  • تصویر صفحه اول پاسپورت
  • ریزنمرات 4 سال لیسانس
   • مهلت اقدام :
    • ترم پاییز : باز است
    • ترم بهار : باز است
    • ترم تابستان : باز است

فوق لیسانس آموزش

  • IELTS    6.5
  • TOEFL    88
  • داشتن مدرک لیسانس 4 ساله
  • معدل 3 از مقیاس 4.33 در 60 واحد آخر
  • انگیزه نامه
  • تصویر صفحه اول پاسپورت
  • ریزنمرات 4 سال لیسانس
   • مهلت اقدام :
    • ترم پاییز : باز است
 • فوق لیسانس مدیریت کسب و کار ( MBA )
 • فوق لیسانس اساس مدیریت کسب و کار ( MBA in Foundation )

شرایط و مدارک اخذ پذیرش

فوق لیسانس مدیریت کسب و کار

  • (حداقل هر بند 6) IELTS    6.5
  • (حداقل هر بند 20) TOEFL  88
  • (حداقل هر بند 60) PTE     61
  • داشتن مدرک لیسانس 4 ساله
  • معدل 3 از مقیاس 4.33
  • داشتن یکی از موارد زیر
   1. GMAT or GRE
   2. لیسانس BBA
   3. سه سال سابقه کاری رسمی حرفه ای یا تجربه مدیریت با ارائه شواهدی دال بر پیشرفت در کار به همراه آموزش دیدن مرتبط
  • تصویر صفحه اول پاسپورت
  • ریزنمرات 4 سال لیسانس
  • رزومه
   • مهلت اقدام :
    • ترم پاییز : باز است
    • ترم بهار : باز است
    • ترم تابستان : باز است
    • ترم زمستام : باز است
 • فوق لیسانس مدیریت اوقات فراغت پایدار ( Master of Arts in Sustainable Leisure Management )
 • فوق لیسانس مدیریت کسب و کار ( MBA )
 • فوق لیسانس برنامه ریزی اجتماعی ( Master of Community Planning )
 • فوق لیسانس آموزش در رهبری تحصیلی (Master of Education in Educational Leadership )
 • فوق لیسانس آموزش در آموزش استثنایی ( Master of Education in Special Education)
 • فوق لیسانس کاربردهای سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی ( Master of Geographic Information Systems (GIS) Applications )

شرایط و مدارک اخذ پذیرش

برای تمام رشته ها در مقطع فوق لیسانس

IELTS      6.5 (حداقل 6 در هر بند)

TOEFL      88 (حداقل 20 در هر بند)

PTE         60 (حداقل 60 در هر بند)

فوق لیسانس مدیریت اوقات فراغت پایدار

  • داشتن مدرک لیسانس 4 ساله
  • معدل B در 2 سال آخر
  • رزومه
  • 3 توصیه نامه
  • انگیزه نامه
  • تصویر صفحه اول پاسپورت
  • ریزنمرات 4 سال لیسانس
  • مصاحبه در صورت لزوم
   • مهلت اقدام :
    • ترم پاییز : 15 می

فوق لیسانس مدیریت کسب و کار (20 ماه)

  • داشتن مدرک لیسانس 4 ساله
  • معدل B در 2 سال آخر
  • رزومه
  • 2 توصیه نامه
  • 1 سال سابقه کار
  • انگیزه نامه
  • تصویر صفحه اول پاسپورت
  • ریزنمرات 4 سال لیسانس
   • مهلت اقدام :
    • ترم پاییز : 31 مارچ

فوق لیسانس برنامه ریزی اجتماعی (رقابتی)

  • داشتن مدرک لیسانس 4 ساله
  • معدل B در 2 سال آخر
  • رزومه
  • 3 توصیه نامه
  • انگیزه نامه
  • تصویر صفحه اول پاسپورت
  • ریزنمرات 4 سال لیسانس
   • مهلت اقدام :
    • ترم پاییز : 29 فوریه

فوق لیسانس آموزش در رهبری آموزش (بسیار رقابتی)

  • مشاوره در واتس اپ
   • مهلت اقدام :    ترم پاییز : 31 مارچ

فوق لیسانس آموزش در آموزش استثنائی

  • با توجه به اپشن های مختلف این رشته ، در واتس اپ مشاوره بگیرید.
   • مهلت اقدام :
    • ترم پاییز : باز است

فوق لیسانس کاربرد های سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی (آنلاین)

  • با پذیرش در این رشته قادر به دریافت ویزای دانشجویی کانادا نخواهید بود.
  • کلاس ها انلاین برگذار می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code