فرم تایید سناریو

  • نتیجه مذاکرات جلسه اول گروه ویزا که به صورت تصویری با
  • در تاریخ
  • MM slash DD slash YYYY
  • برگزار شد به شرح زیر می باشد.

    پس از بررسی فرم اطلاعات اولیه که توسط متقاضی پر شده است با کارشناسان بخش ویزا کلیات سناریو چیده شده برای متقاضی به شرح زیر می باشد.

  • در راستای هماهنگی با سناریو مورد تایید متقاضی ممکن است نیاز به ایجاد تغییراتی در رزومه کاری و تحصیلی متقاضی باشد و متقاضی با علم به این موضوع پروسه آمادگی حهت مصاحبه در سفارت را شروع می نماید. لازم به ذکر است با توجه به نوسانات این پروسه در صورت نیاز به ایجاد تغییرات در سناریو تایید شده گروه ویزا با متقاضی طی تماس مجدد سناریو جدید را تایید خواهند نمود